OTAA

udp

Over The Air Activation (OTAA) is een methode waarmee een LoRa sensor gekoppeld wordt aan een LoRaWAN netwerk. Een andere methode waarmee een LoRa sensor kan worden gekoppeld aan een netwerk is Activation By Personalisation (ABP).

Voordat een sensor deel kan nemen aan een LoRaWAN netwerk, moeten zowel bij de sensor als bij het netwerk de volgende gegevens bekend zijn: de DevAddr, NwkSKey en de AppSKey. De DevAddr is een uniek adres binnen het LoRaWAN netwerk, waarmee de sensor wordt geïdentificeerd. De NwkSKey en AppSKey zijn benodigd voor de encryptie van de berichten. Bij OTAA worden deze drie gegevens gegenereerd en uitgewisseld tussen het netwerk en de sensor door middel van een join procedure.

OTAA en de join procedure

Tijdens de join procedure worden de beveiligingssleutels (NwkSKey en AppSKey) dynamisch bepaald en deelt het netwerk een vrij DevAddr uit aan de sensor. Dit betekent dat elke keer als de sensor een nieuwe sessie opent er ook nieuwe encryptiesleutels gegenereerd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen kan er besloten worden om eens in de zoveel tijd een nieuwe sessie te openen, zodat de beveiligingssleutels worden ververst.

Hoe wordt de join procedure uitgevoerd?

Voor het uitvoeren van de join procedure bij de OTAA methode zijn er drietal gegevens vereist (dit zijn andere gegevens dan bovengenoemde gegevens), dit betreft de DevEUI, AppEUI en AppKey. Wanneer deze gegevens aan zowel de kant van de sensor als aan de kant van het netwerk geconfigureerd zijn, is het mogelijk de join procedure uit te voeren en dynamisch de eerdergenoemde DevAddr, NwkSKey en AppSKey te berekenen. Doordat deze gegevens dynamisch worden gegenereerd, is het mogelijk om de sensor te laten wisselen van netwerk. Dit in tegenstelling tot de ABP methode.