Inflatiecorrectie 2024

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de voortdurende samenwerking en het vertrouwen dat u in Thingsdata heeft. Wij waarderen onze relatie enorm en vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen van een aanstaande verandering.

Prijsverhoging per 1 januari 2024

In alle lagen van de samenleving zijn de effecten van de extreem hoge inflatie merkbaar. De uitzonderlijke prijsstijgingen over de afgelopen twee jaar zijn hiervan de oorzaak. Sinds 1975 is de inflatie niet meer zo hoog geweest als nu. Ook bij Thingsdata, zijn de kosten enorm gestegen.

Dit betekent ook voor Thingsdata dat de kosten die wij maken en doorbelast krijgen van onze leveranciers en partners substantieel zijn gestegen. Helaas ontkomen wij er niet aan om een aanpassing door te berekenen aan onze relaties per 1 januari 2024 om dezelfde kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen.

Wij hebben er alles aan gedaan om deze verhogingen tot een minimum te beperken en een deel van deze kosten intern op te vangen. Hierdoor hebben wij de indexering vast kunnen stellen op 7,5 procent per 1 januari 2024 op alle abonnementen. Deze prijsstijging is gebaseerd op het DPI, welke staat vermeld in de algemene voorwaarden.

Mocht u nog vragen hebben of de wens hebben om deze verhoging verder te bespreken, neem dan gerust contact met ons op

Veelgestelde vragen over de inflatiecorrectie

Vanaf wanneer verhogen jullie de prijzen?

De prijsverhoging gaat in op 1 januari 2024.

Met welk percentage stijgen de abonnementen?

Wij hebben ons hard gemaakt om zo min mogelijk aan onze relaties door te belasten. Volgens de algemene voorwaarden wordt als basis de consumentenprijsindex (CPI) gebruikt. Voor het jaar 2024 is het percentage vastgesteld op 7,5 procent.

Waar staat dat Thingsdata de prijzen mag corrigeren voor inflatie?

Op basis van de algemene voorwaarden vindt de inflatiecorrectie plaats. Hierin wordt vermeld dat organisaties per 1 januari van het nieuwe jaar de prijzen mogen verhogen, indien hier vooraf over gecommuniceerd wordt.

Worden de prijzen verhoogd van alle producten en diensten?

Nee, alleen de prijzen van onze abonnementen worden verhoogd. De prijzen van onze producten behouden dezelfde prijs.