Portal voorwaarden

Met uw e-mailadres en wachtwoord is inloggen op de Thingsdata portal makkelijk en veilig. De Thingsdata portal is uitsluitend toegankelijk voor daartoe geautoriseerde gebruikers. Degene die gebruik maakt van deze portal of de daarin opgenomen gegevens zonder dat daartoe gebruiksrecht is verleend, handelt onrechtmatig en zal door de eigenaar in rechte worden vervolgd. Als u nog meer gebruikers wilt toevoegen kunt u dat doorgeven aan info@thingsdata.com.

Door u aan te melden in de Thingsdata portal staat u toe dat uw handelingen worden gelogd en geeft u akkoord te gaan met onze voorwaarden.

  • Akkoord met de algemene voorwaarden;
  • Akkoord met het verwerkersovereenkomst;
  • Akkoord met het opslaan van persoonsgegevens;
  • Akkoord met het ontvangen van communicatie vanuit Thingsdata.

U gaat akkoord met:

Algemene voorwaarden

Als Thingsdata streven wij ernaar om transparant te zijn in onze bedrijfsvoering en om ervoor te zorgen dat uw privacy en rechten worden beschermd. In dit kader willen wij uw aandacht vestigen op onze algemene voorwaarden en privacy policy, die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten.

Om ervoor te zorgen dat u als gebruiker op de hoogte bent van onze voorwaarden en ons privacy beleid, verwijzen wij u graag naar:

Om een beter inzicht te krijgen in uw rechten en verantwoordelijkheden, raden wij u ten zeerste aan om onze algemene voorwaarden en privacy policy zorgvuldig door te lezen voordat u zich aanmeldt in de Thingsdata portal. Deze documenten bieden gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals gebruiksvoorwaarden, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, gegevensverzameling, en hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen.

U kunt onze algemene voorwaarden en privacy policy ook vinden in de footer van onze website. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze documenten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen.

Wij waarderen uw vertrouwen in Thingsdata. Door het bieden van duidelijke informatie willen wij ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Thingsdata portal besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig is of onvolkomenheden bevat. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en gecontroleerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Thingsdata portal, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Responsible disclosure

Thingsdata werkt continu aan de beveiliging van de ICT systemen. Toch kan het gebeuren dat er een zwakke plek in onze Thingsdata portal voorkomt. Constateert u een zwakke plek, dan stellen wij het zeer op prijs als u hier melding van maakt via een e-mail naar info@thingsdata.com.

Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u ons in staat om eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible disclosure.