IOT security

IOT met Thingsdata

De term Internet of Things is ongelooflijk breed en naarmate de technologie blijft evolueren, zijn het aantal devices alleen maar groter geworden. Hierbij komen meerdere risico’s kijken, organisaties moeten serieus rekening houden met het toenemende aantal onveilige IoT devices. IoT security is het samenkomen van technieken, strategieën en tools die worden ingezet om te voorkomen dat IoT devices in gevaar worden gebracht. Thingsdata biedt verschillende IoT security toepassingen.

Uitgangspunten

Risicoanalyse en bereidheid

Inventariseer welke waardevolle data uw IoT project oplevert en wie er baat zouden hebben wanneer dit wordt gestolen. Weeg de kans op succes af tegen de impact. Bepaal hieraan uw risicobereidheid, veel organisaties beschikken niet over de middelen om alle risico’s meteen aan te pakken. Begin dan met de risico’s die de grootste impact zullen hebben.

Vertrouw niets, valideer alles

Valideer al uw devices met IoT security. Monitor al uw devices, beoordeel alle risico's, kijk hoe de devices zich gedragen en beveilig elke digitale interactie. Door constant op de hoogte te blijven van alle risico's gedurende de levenscyclus, kunnen er acties worden ondernomen om bescherming af te dwingen en uw organisatie te verdedigen tegen cyberaanvallen.

Network acces control blinde vlekken

Segmenteer IoT devices met vertrouwen en pas een Zero Trust beleid toe om bedreigingen te voorkomen door blinde vlekken van NAC te elimineren. Beschik over device segmentatie doormiddel van diepgaande profilering, beoordeling en beleidshandhaving van devices. IoT security integreert met NAC technologieën om de blinde vlekken van IoT devices te elimineren.

Encryptie

Gegevensuitwisselingen van IoT devices zijn kwetsbaar voor externe partijen en hackers, tenzij encryptie wordt gebruikt om de gegevens te beschermen. Combineer encryptie met authenticatie om cyber aanvallen te voorkomen, anders zou de aanvaller afzonderlijke encrypted verbindingen kunnen opzetten tussen IoT devices.

AIC-triade (availability, integrity and confidentiality)

De AIC-triade zorgt ervoor dat de veiligheid van uw IoT gegevens en systemen kunnen worden gewaarborgd. Deze combinatie zorgt ervoor dat u met zekerheid kunt handelen en uw IoT oplossing altijd beschikbaar is, vooral als u een mission critical oplossing heeft. AIC biedt vertrouwen in de veiligheid van uw interne gegevens.

Software en firmware updates

Wanneer er een nieuwe software of firmware update wordt uitgegeven door de producent van de hardware is het belangrijk dat u die opvolgt. Updates elimineren kwetsbaarheden die aanvallers zouden kunnen misbruiken. Als u niet over de nieuwste software beschikt kan een IoT device kwetsbaarder worden voor aanvallen.

Bedrijfsbeveiliging

Bedrijfsbeveiliging bestaat uit de tools, mensen en processen die een organisatie gebruikt om: toegang tot bedrijfsmiddelen te beheren, potentiële bedreigingen af te schrikken en te zorgen voor de veiligheid van werknemers en bedrijfsmiddelen. Houdt toegang tot bedrijfsgegevens beperkt, kies sterke wachtwoorden en bescherm uw bedrijfspand tegen inbraak.

IOT security bij Thingsdata

Met de IoT oplossingen van Thingsdata verzamelt en verstuurt u uw data afkomstig van installaties, apparatuur en sensoren naar de cloud. Wij helpen u om IoT veilig in te zetten. Wij geven tekst en uitleg over wat de verschillen zijn tussen toepassingen en welke richtlijnen er zijn vanuit de praktijk waarmee u uw toepassing beveiligt.

Download onze brochure

Laat uw contactgegevens achter zodat we u onze brochure kunnen sturen.

Download brochure