Wat moet u doen bij matig, slecht of geen bereik?

Verbindingsprobelem

Als een router of gateway een instabiele verbinding heeft, de verbinding vaak weg valt of helemaal geen verbinding kan opbouwen kan dit opgelost worden door de volgend aspecten te controleren: zijn de antennes goed aangesloten op de router of gateway, is de plaatsing van de antenne correct uitgevoerd, is de signaal sterkte in de omgeving voldoende, is de APN in de router of gateway correct geconfigureerd en is de bijbehorende simkaart actief. Al deze aspecten passeren de revue in dit artikel.

Aansluiten antennes

In 3G en 4G routers en gateways is één mobiele antenne connector MAIN, terwijl de andere AUX is. Afhankelijk van welke technologie 3G of 4G gebruik gemaakt wordt om verbinding te maken met de provider van het mobiele netwerk, vervult de AUX antenne een andere rol. Wanneer 3G technologie wordt gehanteerd, wordt de AUX antenne ingezet als diversiteitsantenne voor foutcorrectie. De effecten zijn vooral merkbaar in gebieden met matig tot slechte mobiele signaalsterkte.

Wanneer de 4G technologie wordt gehanteerd, wordt de AUX antenne zowel als diversiteitsantenne en secundaire ontvangstantenne gebruikt, waardoor de kwaliteit van de gegevensverbinding en de algehele mobiele downloadsnelheid van de router of gateway toenemen.

Wij raden u aan om altijd beide mobiele antennes aangesloten te hebben voor de beste prestaties. Als de situatie het echter niet toelaat om beide mobiele antennes te gebruiken, bijvoorbeeld als de IoT hardware in een krappe ruimte is gemonteerd waar er slechts voldoende ruimte is voor één antenne, moet de MAIN mobiele antenne connector worden gebruikt. Als alleen de ‘AUX’ mobiele antenne connector aangesloten zal worden zal de verbinding niet goed werken en instabiel zijn.

Positionering antennes

Om een stabiele 3G en 4G verbinding te krijgen is de antenne plaatsing belangrijk. Als het mogelijk is kan de antenne het beste buiten geplaatst worden. Als u uw antenne binnen plaatst, moet deze via obstakels (dempingswaarden) communiceren met de zendmast. Het is uiteraard niet verwonderlijk dat dit de prestaties van de antenne negatief zal beïnvloeden. Monteer uw antenne buiten en leid de kabel naar uw router of gateway binnen om prestatievoordelen te behalen.

Als u de antenne om wat voor reden dan ook niet buiten kunt monteren, dan is montage aan de binnenkant van een raam op de hoogst haalbare verdieping de beste optie. Ramen hinderen het signaal minder dan een massieve muur. Sommige ramen zijn bedekt met folie, wat meestal een negatieve invloed heeft op het signaal.

Antennes worden vaak geleverd met een paal montage optie. Hoe hoger u de antenne plaatst, hoe minder (over het algemeen) obstakels er zullen zijn. Het is ook mogelijk om de router of gateway in een afgeschermde waterdichte behuizing te plaatsen. De IoT hardware kan dan buiten tegen een muur of in een paal gemonteerd worden. De IoT hardware kan dan via de ethernet kabel met PoE gevoed worden, waardoor alleen de netwerk kabel nodig is. Als een router of gateway in een metalen installatiekast of straatkast geplaatst moet de antenne buiten de kast geïnstalleerd worden. Hiervoor zijn speciale puck antennes welke op de kast gemonteerd kunnen worden.

Signaal sterkte

De signaalsterkte kan beïnvloed worden door veel factoren: belasting van de masten, aftand tot de mast, gebouwen, weer, verkeer en drukte op de mast. Vandaar bevatten metingen zoals Signaalsterkte (RSSI) en Signaalkwaliteit (EC/IO) niet alle relevante factoren om de kwaliteit van de verbinding in volledigheid te beschrijven. U heeft bijvoorbeeld een uitstekende RSSI waarde van -51 dBm, maar de Tower load (het aantal mobiele gebruikers op de mast) in uw regio is erg hoog. In dit geval bereikt u mogelijk niet de maximale mobiele datasnelheden, ook al heeft u een zeer goede signaalsterkte.

2G signaal sterkte

2G (GSM) signaalsterkte wordt door slechts één waarde bepaald: RSSI (Received Signal Strength Indicator). RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij de 0, hoe sterker het signaal.

2G RSSI

3G signaal sterkte

Voor de 3G Signaalsterkte zijn er drie relevante metingen: RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal EC/IO en geeft de downlink draaggolf tot interferentieverhouding (signaalkwaliteit) aan. EC/IO is een negatieve dBm waarde. Waarden dichter bij 0 zijn sterkere signalen. RSCP, geeft de ontvangen signaalcode aan power. De RSSI standaardwaarden voor 3G zijn in principe hetzelfde als 2G

3G RSSI

3G EC/IO 

3G RSCP

3G RSCP

4G signaal sterkte

Voor de 4G signaalsterkte zijn er vier relevante metingen: RSSI is een negatieve waarde, en hoe dichter bij 0, hoe sterker het signaal. RSRP, het ontvangen referentiesignaal is het vermogen van de LTE referentiesignalen verspreid over de volledige bandbreedte en smalband. RSRQ, ontvangen referentiesignaalkwaliteit is een C/I type meting en geeft de kwaliteit van het ontvangen referentiesignaal aan (vergelijkbaar met EC/IO). SINR, signaal naar interferentie plus ruisverhouding (minimaal -20 dB SINR is nodig om RSRP/RSRQ te detecteren). Dit geeft de doorvoercapaciteit van het kanaal aan. Zoals de naam al aangeeft, is SINR de sterkte van het signaal gedeeld door de sterkte van eventuele interferentie.

RSSI voor LTE is berekend op basis van verschillende andere signaal gerelateerde metingen: RSSI = breedband vermogen = ruis + bedienend celvermogen + interferentie vermogen. Een 4G router of gateway kan bijvoorbeeld een RSSI van -68 dBm rapporteren, maar: RSRP = -102 dBm, RSRQ = -16 dB en SINR = -1,8 dB. In dit geval is de signaalkwaliteit eigenlijk heel slecht.

4G RSRP 

4G RSRP

4G RSRQ 

4G RSRQ

4G SINR

4G SINR

4G RSSI

4G RSSI

APN Settings

Om een stabiele dataverbinding te krijgen is het belangrijk om de correcte APN settings in de router of gateway te configureren. Als deze APN settings niet correct geconfigureerd worden zal de router automatisch een APN kiezen waarbij het kan voorkomen dat de IoT hardware dan na een restart geen dataverbinding meer kan opbouwen. Ook kan de dataverbinding in grensstreken en het buitenland zonder deze APN settings wegvallen, de APN settings die wij verstrekken moeten worden geconfigureerd.

Bij bepaalde routers en gateways is het belangrijk om in een Google Chrome browser te werken in een incognito venster. Als dit niet zo is, kan het zo zijn dat de APN wijzingen niet correct uitgevoerd worden. De router laat dan bij het controleren de correcte APN zien maar zal in werkelijkheid deze niet doorvoeren waardoor er geen dataverbinding opgebouwd zal worden. Hanteer daarom altijd een Google Chrome browser in combinatie met een incognito venster.

Sim management systeem

Het komt natuurlijk ook voor dat er soms geen verbinding opgebouwd kan worden omdat de simkaart nog niet geactiveerd is of dat de simkaart niet correct geconfigureerd is. In een sim management systeem kunt u een controle uitvoeren of dit correct staat ingesteld en wat er eventueel aan de hand is.

Remote management systeem

Bij routers en gateways kan er gebruik gemaakt worden van een remote management systeem om problemen op te kunnen lossen. In deze systemen is het mogelijk om te zien wanneer de routers en gateways problemen hebben en zijn ook gegevens als signaalsterkte te analyseren.

Als alle aspecten uit de checklist goed zijn en de IoT hardware nog steeds problemen heeft met de verbinding kan er een troubleshoot of  system diagnostic data file aangemaakt worden in de router of gateway direct nadat de problemen zijn voorgekomen. Met dit bestand kunnen wij op detailniveau analyseren wat er eventueel aan de hand is.

Voor meer hulp bij matig, slecht of geen bereik, kan er contact worden opgenomen via het telefoonnummer 085-0443500 of per mail naar info@thingsdata.com.