Tag: LBS

Thingsdata Placeholder

De locatie gebiedscode (LAC), is het unieke nummer dat aan elk locatie gebied binnen het netwerk wordt gegeven. Het bediende gebied van een cellulair radiotoegangsnetwerk is vaak onderverdeeld in locatie gebieden, bestaande uit een of meer radiocellen. De LAC wordt gebruikt als unieke referentie voor de locatie van een mobiele abonnee. Deze code is nodig om de abonnee aan te spreken bij een inkomend bericht (DATA, SMS of VOICE).

Een GSM Cell-ID (CID) is een uniek nummer waarmee GSM-masten of de sector van de GSM-mast kan worden geïdentificeerd binnen een locatie gebied code (LAC) of een GSM netwerk. De eerste of laatste cijfers van een CID vertegenwoordigen het sector ID.

Wij merken dat er binnen organisaties steeds vaker vraag is naar locatiegegevens (locatiebepaling). De meest bekende en gebruikte methode van locatiebepaling is uiteraard GPS (Global Positioning System). Naast GPS is er ook een andere mogelijkheid om een locatie te bepalen: Location Based Services (LBS). GPS heeft een aantal nadelen voor IoT businesscases: een GPS device … Lees meer Thingsdata biedt LBS als aanvullende dienst voor locatiebepaling bij een data abonnement!