TCP

Thingsdata Placeholder

TCP (Transmission Control Protocol) is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt in computernetwerken. Het is een van de belangrijkste protocollen van de Internet Protocol (IP) suite, die ook IP en ICMP omvat. TCP zorgt voor betrouwbare, geordende en op fouten gecontroleerde levering van gegevens tussen applicaties die op hosts in een netwerk draaien. Het werkt door de gegevens op te splitsen in pakketten, ze via het netwerk te verzenden en ze weer samen te voegen aan de ontvangende kant. Het garandeert dat pakketten in de juiste volgorde worden ontvangen en dat er tijdens de verzending geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.