Communication Plan

udp

Een Communication Plan bepaalt welke diensten (DATA, SMS en VOICE) beschikbaar zijn voor een device, en van welke netwerken het device gebruik kan maken bij roaming. Een communicatieplan definieert ook de beschikbare dataservice-ID’s (APN’s en DNN’s) en netwerksegmenten die een device kan gebruiken zodra een netwerkverbinding tot stand is gebracht. Elk device heeft één communicatieplan. Bij M2M komt het gebruik van de diensten SMS en VOICE vaak voor. Bij LTE M en NB-IOT is het meestal geënt op alleen de dienst DATA.