Data Network Name

udp

Een DNN (Data Network Name) definieert het punt waarlangs devices verbinding maken met het internet. DNN’s zijn verbonden aan APN’s in het GPRS-netwerk en LTE APN’s in het LTE-netwerk. Een DNN bepaalt ook of een device een vast of dynamisch IP-adres gebruikt.