ICCID

udp

ICCID (Integrated Circuit Card ID) is een uniek nummer, doorgaans 19 tekens lang, dat een individuele IoT connectiviteit simkaart identificeert. De ICCID is de primaire identificatie voor een device in een sim management systeem. Het nummer wordt op de simkaart afgedrukt. Het formaat is als volgt:

ICCID formaat

  • Major Industry Identifier (MII). Dit 2-cijferige nummer identificeert de branche. “89” wordt gebruikt voor telecommunicatiedoeleinden.
  • Landcode. Variabele lengte, 1-3 cijfers.
  • Identificatiecode van de uitgever. Variabele lengte, afhankelijk van het land of de zone.
  • SIM-nummer. Variabele lengte, afhankelijk van de uitgever.
  • Controlesom. Eén cijfer berekend op basis van de andere getallen met behulp van de Luhn-formule.