Case: TMC

Parkeersysteem

Continuïteit werking parkeerautomaten

TMC is specialist op het gebied van straatparkeren en biedt een breed scala aan mogelijkheden, van nieuwe parkeerautomaten tot oplossingen voor parkeerterreinen. TMC Nederland levert haar oplossingen aan gemeenten, overheden, natuur & recreatieparken en jachthavens gericht op de maximale toegankelijkheid van de beschikbare ruimte.

Doormiddel van beveiligde multinetwerk M2M simkaarten die roamen op alle netwerken binnen Nederland worden de parkeersystemen en camerasystemen voorzien van een veilige en stabiele connectie met de TMC cloud. De multinetwerk M2M-simkaarten roamen op het sterkste netwerk beschikbaar (KPN, T-Mobile of Vodafone). Thingsdata faciliteert verschillende oplossingen zodat de garantie er is van een beveiligde redundante internet toegang en automatische back-up scenario’s.

Een jarenlange samenwerking zorgt ervoor dat de continuïteit van de werking van parkeerautomaten gegarandeerd wordt binnen vele gemeenten in Nederland. Meer gemeenten kiezen ervoor om het complete beheer van hun parkeerautomatenpark uit te besteden aan TMC. Men pakt het volledige beheer op, van eerstelijns en tweedelijns onderhoud.

Voor TMC Nederland en haar klanten voornamelijk gemeente en overheden is het van essentieel belang dat de parkeersystemen altijd werken. Daarom staat Thingsdata ook 24×7 klaar voor supportvragen om te assisteren bij storingen of mutaties.