Kennisbank

udp

Kennisbank

Kennisbank

GPRS

GPRS (2.5G) of General Packet Radio Service is een techniek die een uitbreiding vormt op het bestaande GSM-netwerk. Met deze technologie kan op een efficiëntere, snellere en voordeligere manier mobiele data verzonden en ontvangen worden. Bij GPRS zijn devices altijd online, dit betekent dat ze een constante verbinding met het internet hebben en worden afgerekend op de hoeveelheid data die ze downloaden of versturen. Hoe werkt een GPRS? Het device houdt de verbinding ook alleen maar bezet op momenten dat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Daardoor wordt de capaciteit beter benut en kan er meer data tegelijk uitgewisseld worden. De maximale snelheid op GPRS ligt tussen 7 KB/s en 14 KB/s. De techniek wordt 2.5G genoemd. Dit is geen officiele Generatie. Het wordt zo genoemd doordat het tussen 2G en 3G in zit. 2G en 3G netwerken worden nog aangeboden binnen de M2M dienstverlening.
Kennisbank

GSM

Global System for Mobile Communication (GSM) oftewel 2G, is een mobiel netwerk, waarbij het radiospectrum is opgedeeld in afzonderlijke dekkingsgebieden (cellen), die elk worden bediend door een basisstation. Mobiele devices (hardware) maken verbinding met het netwerk via de radiokanalen die beschikbaar zijn in de lokale service cel. GSM-netwerken zijn opgedeeld in verschillende frequenties. De snelheid is ongeveer 1 KB/s. Deze snelheid is te laag om de opkomend internet via devices te bedienen. Daarom is GPRS (2.5G) ontworpen. Een dataverbinding via GSM wordt niet meer gebruikt, GPRS is de laagste verbindingsstandaard.
Kennisbank

Vast IP-adres

Een vast IP-adres is een IP-adres dat toegewezen wordt aan een device en de eigenschap heeft dat deze niet meer veranderd. Door het vaste IP- adres kan de simkaart direct worden benaderd. Vast IP-adres security Een vast publiek IP-adres is zeer kwetsbaar voor veiligheidsrisico’s. Deze is toegankelijk voor alle gebruikers op het internet en is alleen afhankelijk van de authenticatie op de hardware. Het grote verschil met een vast privaat IP-adres is de manier van benaderen. Waarbij een vast publiek IP-adres door iedere gebruiker op het internet te benaderen is, beschikt een vast privaat IP-adres over een VPN-tunnel. Dit houdt in dat alle IP-adressen zich binnen een VPN bevinden en dus niet van buitenaf te benaderen zijn. De gebruiker dient eerst in te loggen en kan daarna verbinding maken met het vaste privaat IP-adres. Deze extra beveiliging geeft het voordeel dat devices niet individueel beveiligd hoeven te worden en de risico’s op externe aanvallen vele malen kleiner worden.
Kennisbank

PLMN

Een PLMN (Public Land Mobile Network) is een openbaar mobiel netwerk binnen één land, die wordt aangeboden door een specifieke operator, waarbij een combinatie van draadloze communicatiediensten beschikbaar zijn. Waar bestaat een PLMN uit? Een PLMN bestaat doorgaans uit verschillende mobiele technologieën zoals 2G, 3G, 4G en 5G. Een PLMN wordt geïdentificeerd door een wereldwijd unieke PLMN-code, die bestaat uit een MCC (Mobile Country Code) en MNC (Mobile Network Code).
Kennisbank

HLR

Een Home Location Register (HLR) is een database die abonnement informatie bevat, zoals de International Mobile Subscriber Identity (IMSI), het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de abonnement (de MSISDN), de accountstatus en de laatst bekende locatie. De abonnement informatie is inzichtelijk in sim management systemen van de verschillende IoT connectiviteits vormen (M2M, LTE M, NB-IOT).
Kennisbank

Machine to Machine

Machine-to-machine (M2M), de communicatietechnologie waarbij devices met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen delen. De communicatie wordt gebruikt voor geautomatiseerde gegevensoverdracht en meting tussen mechanische of elektronische devices.
Kennisbank

LBS

LBS (location based services) biedt dus de mogelijkheid om de locatiegegevens van een device vast te stellen. De locatie wordt vastgesteld doormiddel van de afstand van het device tot de zendmasten in de nabije omgeving. Wanneer bijvoorbeeld een beveiligde M2M of LTE M simkaart drie zendmasten ziet kan er een driehoeksmeting worden geïnitieerd om de locatiegegevens te achterhalen. Voor LBS is er geen speciale hardware of software nodig om de locatiegegevens te bepalen. Hoe meer zendmasten er in de buurt zijn, hoe nauwkeuriger de locatiegegevens worden berekend.
Kennisbank

PUK code

Een PUK-code (personal unblocking key) is persoonlijke ontgrendelingssleutel die aan het device (hardware) is gekoppeld. De PUK-code is vereist om het device te ontgrendelen na het invoeren van een onjuiste pincode.
Kennisbank

Data Network Name

Een DNN (Data Network Name) definieert het punt waarlangs devices verbinding maken met het internet. DNN's zijn verbonden aan APN's in het GPRS-netwerk en LTE APN's in het LTE-netwerk. Een DNN bepaalt ook of een device een vast of dynamisch IP-adres gebruikt.
Kennisbank

Communication Plan

Een Communication Plan bepaalt welke diensten (DATA, SMS en VOICE) beschikbaar zijn voor een device, en van welke netwerken het device gebruik kan maken bij roaming. Een communicatieplan definieert ook de beschikbare dataservice-ID's (APN's en DNN's) en netwerksegmenten die een device kan gebruiken zodra een netwerkverbinding tot stand is gebracht. Elk device heeft één communicatieplan. Bij M2M komt het gebruik van de diensten SMS en VOICE vaak voor. Bij LTE M en NB-IOT is het meestal geënt op alleen de dienst DATA.
Kennisbank

Rate Plan

Een Rate Plan bepaalt de kosten van netwerkdiensten (DATA, SMS en VOICE). Elk device heeft één basistariefplan en een willekeurig aantal aanvullende tariefplannen. Elk tariefplan specificeert het abonnementstype (maandelijks vs. prepaid), inbegrepen gebruikstype (individueel vs. gepoold), abonnementskosten, inbegrepen gebruik, overschrijdingskosten en zones (bijvoorbeeld bij M2M-simkaarten).
Kennisbank

IMEI

Een International Mobile Equipment Identity (IMEI), is een serienummer dat de fabrikant toewijst aan devices (hardware). Net zoals personen hun eigen ID-nummer hebben en elke auto een voertuignummer heeft, kan elk device met een simkaart nauwkeurig worden geïdentificeerd door een IMEI-nummer.